www.krabiall.com
 

ขั้นตอนประกาศตำแหน่งงานว่าง

1. Click คำว่า ประกาศตำแหน่งงาน

2. กรอกรายละเอียดของบริษัท

3. กรอกตำแหน่งงานว่างที่ต้องการประกาศ และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกคำว่า ลงประกาศตำแหน่งงาน

หมายเหตุ : ระบบสามารถประกาศตำแหน่งงานว่างได้ครั้งละ 5 ตำแหน่ง หากต้องการประกาศมากกว่า 5 ตำแหน่งให้คลิกคำว่า ประกาศตำแหน่งงานในหน้าแรกอีกครั้ง และหากต้องการประกาศตำแหน่งงานว่างเพียงแค่ตำแหน่งเดียว เมือกรอกแบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 1 เสร็จ ก็คลิกคำว่า ลงประกาศตำแหน่งงานได้เลย

4. เมื่อคลิกคำว่า ลงประกาศตำแหน่งงาน ระบบจะแสดงคำว่า Finish ขึ้นมา ให้ทำการปิดหน้าต่างประกาศตำแหน่งงาน แล้วทำการ Refresh หน้าหลักของ krabill.com ใหม่ เพื่อดูข้อมูลที่ได้ลงประกาศไป

หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดแจ้งมาที่อีเมล์ : info@krabiall.com