เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้งาน

 - Krabiall.com อนุญาติให้พื้นที่เป็นสื่อกลางในการประกาศตำแหน่งงานว่างออนไลน์ เท่านั้น
- ห้ามโฆษณา หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ทุกประเภท ฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฏหมาย
- ระบบจะบันทึกรายละเอียดของผู้ที่กรอกข้อมูล เพื่อนำไปฟ้องร้องและเอาผิดทางกฏหมาย ในกรณีใช้งานผิดข้อตกลง
- Krabiall.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ แก้ไข ประกาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรุณาใช้คำสุภาพ - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ info@Krabiall.com

 
  ประกาศตำแหน่งงาน  
  สถานที่/บริษัท/ห้างร้าน  
  ประเภทกิจการ  
  ที่ตั้ง  
  จังหวัด  
  โทรศัพท์  
  E-mail  
  Web Site   (ไม่ต้องใส่ http://)
  สนใจติดต่อ  
    โปรดใส่ตัวเลข ให้ตรงกับภาพด้านซ้าย
  วันที่   24-06-2018
 
   
  แบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 1
  ตำแหน่ง
  จำนวนอัตรา
  ระดับการศึกษา
  คุณสมบัติ
  เวลาทำงาน
  เงินเดือน บาท
 
  แบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 2
  ตำแหน่ง
  จำนวนอัตรา
  ระดับการศึกษา
  คุณสมบัติ
  เวลาทำงาน
  เงินเดือน บาท
 
   
  แบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 3
  ตำแหน่ง
  จำนวนอัตรา
  ระดับการศึกษา
  คุณสมบัติ
  เวลาทำงาน
  เงินเดือน บาท
 
  แบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 4
  ตำแหน่ง
  จำนวนอัตรา
  ระดับการศึกษา
  คุณสมบัติ
  เวลาทำงาน
  เงินเดือน บาท
 
   
  แบบฟอร์มประกาศตำแหน่งที่ 5
  ตำแหน่ง
  จำนวนอัตรา
  ระดับการศึกษา
  คุณสมบัติ
  เวลาทำงาน
  เงินเดือน บาท